Trgovačko pravo i pravo društava

 • Pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava;
 • Pružanje pravne podrške u osnivanju društava, savjetovanje u svezi pravnih pitanja upravljanja društvom i nadzora nad društvom, strukturiranje i vođenje glavnih skupština;
 • Korporativno upravljanje (izrada korporativnih akata društva, sporazuma dioničara, pravilnika o organizaciji i radu organa društva);
 • Izrada i savjetovanje pri izradi trgovačkih i menadžerskih ugovora;
 • Provedba restrukturiranja i likvidacije društva

Bankarsko i financijsko pravo

 • Pružanje pravnog savjetovanja i izrada dokumentacije u svezi bankarskih i financijskih transakcija,
 • Sindicirani zajmovi i drugi financijski instrumenti;
 • Refinanciranje;
 • Pravni Due Diligence

Pravo vezano za poslove pripajanja, spajanja i preuzimanja

 • Strukturiranje;
 • Pravno savjetovanje te izrada transakcijske dokumentacije u svezi pripajanja, spajanja i podjele trgovačkih društava;
 • Izrada sporazuma dioničara i članova društva;

Pravo vezano za financiranje projekata i zajedničkih ulaganja

 • Pravno savjetovanje i priprema ugovorne i druge dokumentacije o financiranju i provedbi projekata, javno-privatnog-partnerstva (B.O.T., B.O.O.T. ugovori, ugovori o koncesiji) u infrastrukturnim projektima posebno u vodnom sektoru;

Pravne usluge vezane za nekretnine

 • Pravno savjetovanje u projektima razvoja nekretnina (poslovnih i rezidencijalnih objekata i hotela);
 • Izrada ugovora o kupoprodaji nekretnina i pružanje potpore pri uknjižbi prava i činjenica u zemljišne knjige;
 • Najam stambenih jedinica i zakup poslovnih prostora;
 • Ugovori o građenju;
 • Pravni Due Diligence

Radno pravo

 • Pružanje svakodnevne pravne podrške trgovačkim društvima;
 • Izrada internih organizacijskih dokumenata, ugovora o radu, drugih ugovora i ostalih isprava;
 • Zastupanje u postupku kolektivnog pregovaranja i odnosima sa sindikatima;
 • Zastupanje u radnim sporovima;

Pravo intelektualnog vlasništva

 • Zastupanje u postupcima pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo,
 • Postupci pretraživanja, registracije i zaštite žiga, patenata i industrijskog dizajna;

Zastupanje u sporovima

 • Zastupanje stranaka u trgovačkim, radnim, obiteljskim i drugim građanskim sporovima pred sudovima, arbitražama i postupcima mirenja;
 • Zastupanje stranaka u međunarodnim arbitražama;

Pravo prisilne naplate, stečaj i restrukturiranje

 • Ovrha;
 • Stečaj;
 • Restrukturiranje

Pravo Osiguranja

 • Pravno savjetovanje u pogledu ugovora osiguranju, i pravni due diligence;
 • Priprema dokumentacije iz područja osiguranja;
 • Zastupanje u sporovima iz osiguranja;